Adaptacja

Analizie procesu uczenia się poświęca się w psychologii dużo miejsca. Badania nad uczeniem się zostały bowiem zapoczątkowane jeszcze przed nastaniem tego stulecia, które właśnie się skończyło. W bodaj każdym podręczniku akademickim z psychologii ogólnej jeden lub kilka rozdziałów dotyczy uczenia się.
Pedagogika Montessori również pod względem rozwijania podstawowych umiejętności w przedszkolu ma również wiele do zaoferowania:
– stwarzanie sensomotoryczne, społeczno- emocjonalne i motywacyjne podstawy do przyswajania technik kulturowych,
– dzięki swobodzie wyboru zajęcia umożliwia wczesne czytanie, pisanie i liczenie,
– przekazuje podstawową wiedzę przyrodniczą dzięki koncepcji kosmicznego wychowania.

Aby dziecko miało możliwość na takie dokonania powinno uczęszczać do przedszkola Montessori- niezwykle więc ważny jest dobrze przeprowadzony proces aklimatyzacji w przedszkolu. Ma on ogromny wpływ na dobre samopoczucie dziecka również w późniejszym okresie. Dziecko wchodzące do przedszkola stopniowo nabiera poczucia bezpieczeństwa i pewności siebie, co skutkuje lepszym nastrojem a praktyka pokazuje, że również lepszym zdrowiem. Jest to czas, kiedy dzieci poznają zasady panujące w przedszkolu, poznają swoją salę, gdzie co jest i do czego służy. Serdeczność nauczycieli oraz pomoc starszych kolegów sprawiają, że czas aklimatyzacji trwa bardzo krótko i po kilku dniach dzieci czują się u nas dobrze i bezpiecznie, śmiało podejmują kolejne wyzwania w poznawaniu świata.

Zazwyczaj jest tak, że do przedszkola dołączają dwie, trzy osoby do grupy we wrześniu, na miejsce tych dzieci, które podejmują edukację szkolną. Okres adaptacyjny przewidziany jest w miesiącu sierpniu lub w zależności od sytuacji w innym terminie ustalonym z panią Dyrektor.
Przez pierwszy tydzień pobytu dziecka w przedszkolu rodzice mogą być z dzieckiem. Przez ten pierwszy okres warto dziecko odbierać koło 12. Potem stopniowo wydłużamy czas pobytu dziecka w przedszkolu obserwując jego gotowość do pozostania w grupie przez dłuższy okres czasu.

Budując nową grupę należy szczególnie uważnie potraktować ten proces- uzależniając od terminu odbioru przedszkola mamy w planie zacząć tę realizację w połowie grudnia. W zależności od ilości przedszkolaków w danym wieku planujemy najpierw spotkania ze starszymi, prezentującymi większą gotowość do pozostania w grupie, stopniowo po ich adaptacji dołączymy młodsze dzieci lub bardziej nieśmiałe. W ten sposób grupa przedszkolna w bardzo krótkim czasie w pełni się zintegruje i podejmie właściwą współprace.

Dodaj komentarz