Cele przedszkola

Naszą misją jest to, aby poprzez zdobywaną samodzielnie wiedzę i doświadczenie, opartą na najlepszej praktyce oraz filozofii dr Montessori, przygotować dzieci do realizacji w pełni swojego potencjału.

Nasza placówka tak więc wzoruje się na najlepszych montessoriańskich tradycjach. W myśl zasady „pomóż mi zrobić to samodzielnie” – nie wyręczamy dziecka, lecz wspieramy jego działania tak, aby było przekonane, że samo poznaje, odkrywa i zdobywa doświadczenie w otaczającym go rzeczywistym świecie. Naszym celem zatem jest stworzenie jak najbardziej naturalnych warunków do wszechstronnego rozwoju  indywidualnych cech osobowości  przedszkolaków, formowaniu prawidłowego charakteru, zdobywania samodzielnego wiedzy, umiejętności szkolnych i współdziałania.

Jest to realizowane poprzez pomoc dziecku w:
1)rozwijaniu samodzielności i wiary we własne siły,
2)wypracowaniu szacunku do porządku i do pracy,
3)wypracowaniu zamiłowania do ciszy i w tej atmosferze do pracy indywidualnej i zbiorowej,
4)osiąganiu długotrwałej koncentracji nad wykonywanym zadaniem,
5)wypracowaniu podstaw posłuszeństwa opartego na samokontroli, a nie na zewnętrznym przymusie,
6)uniezależnieniu od nagrody,
7)formowaniu postaw wzajemnej pomocy bez rywalizacji,
8)szacunku dla pracy innych,
9)rozwijaniu indywidualnych uzdolnień i umiejętności współpracy,
10)osiąganiu spontanicznej samodyscypliny wynikającej z dziecięcego posłuszeństwa,
11)umiłowanie do rzeczywistości i otoczenia.

Dodaj komentarz