Grupa przedszkolaków

Dwudziestoosobowa, mieszana wiekowo grupa przedszkolaków stanowi odzwierciedlenie rzeczywistości, w jakiej żyjemy. Dzieci młodsze uczą się od starszych, starsze pomagają młodszym i biorą za nie odpowiedzialność. Uczymy dzieci szacunku wobec siebie, wychowując je według zasad „nie rań, nie niszcz, nie przeszkadzaj”.

Dodaj komentarz