O nas

Witamy na stronie Przedszkola Montessori „Odkrywcy tęczy”- nowo utworzonej montessoriańskiej placówki oświatowo- wychowawczej- z dniem 1 stycznia 2013 przedszkole zostało wpisane do ewidencji placówek niepublicznych, a z dniem 1 kwietnia 2014 oficjalnie zaczęło funkcjonować.

Przedszkole realizuje swoje zadania edukacyjno- wychowawcze w oparciu o pedagogikę Marii Montessori, która traktowała inteligencję dziecka jako „żyzną glebę na której ziarna wiedzy mogą rosnąć dzięki ciepłu promieni wyobraźni”. Proponowana edukacja przedszkolna umożliwia uzyskanie wspaniałych, otwartych na wiedzę uczniów, a rodzicom stwarza możliwość rozwoju intelektualnego i zawodowego. Zapewniamy optymalny rozwój dziecka poprzez realizację działań zarówno wychowawczych, jak i stymulujących rozwój ruchowy, intelektualny i artystyczny. Spontaniczna aktywność podejmowana jest i realizowana przez dziecko we własnym tempie, bez pośpiechu- często wymuszanego dużą liczbą zajęć dodatkowych. Należy pamiętać, iż ograniczanie przedszkolakom czasu na spontaniczną aktywność jest równoznaczne z zabieraniem im dzieciństwa.

Poprzez docenianie i wspieranie wszystkich dzieci- niezależnie od ich możliwości, jak również wyposażając placówkę zgodnie z ich potrzebami staramy się realizować edukację włączającą. Codzienna praca dydaktyczno- wychowawcza prowadzona jest w oparciu o program: „Odkryjmy Montessori raz jeszcze…”. Jest to program wychowania przedszkolnego opracowany na podstawie założeń pedagogiki Marii Montessori.

Realizujemy Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego dla Przedszkoli i Oddziałów Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych zatwierdzoną przez MEN (obowiązuje od 01 września 2017). Nad placówką nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Kościerzynie.

Dodaj komentarz