Oferta

 OFERTA NA ROK PRZEDSZKOLNY 2019/2020

W ramach czesnego oferujemy:

 • całodzienną opiekę metodyczno – pedagogiczną;
 • zajęcia dydaktyczne prowadzone metodą Dr Marii Montessori w odpowiednio przygotowanej sali edukacyjnej z oryginalnymi materiałami Montessori (życie codzienne, sensoryka- kształcenie zmysłów, matematyka, język, kultura);
 • zajęcia ruchowe metodą Weroniki Sherborne- polegają na rozwijaniu świadomości własnej osoby i własnego ciała oraz otaczającej nas przestrzeni za pomocą ruchu i dotyku. W trakcie zajęć dzieci poznają własne otoczenie i uczą się czuć w nim bezpiecznie, dzięki czemu otwierają się na twórcze działanie i nawiązują relacje z innymi osobami. Ćwiczenia wpływają na rozwój pewności siebie i poczucia bezpieczeństwa oraz ułatwiają współpracę z partnerem lub grupą;
 • zajęcia Metodą Dobrego Startu- to system ćwiczeń oddziałujących na procesy instrumentalne: percepcyjne i motoryczne. Zasadniczą rolę odgrywają w tej metodzie trzy elementy: wzrokowy (wzory graficzne), słuchowy (piosenka) i motoryczne (wykonywanie ruchów zorganizowanych w czasie i przestrzeni, odtwarzanie wzorów graficznych, zharmonizowanych z rytmem piosenki). Celem metody jest jednoczesne usprawnienie czynności analizatorów: wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno-ruchowego, kształcenie lateralizacji, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni;
 • drama pedagogiczna- dzieci wcielając się w różne role uczą się samodzielnego myślenia i działania, aktywności i otwartości, rozwijają emocje, wyobraźnię i fantazję, także elokwencję i plastykę ciała, wyrabiają umiejętności współżycia i pracy w grupie;
  zajęcia muzyczne – wprowadzenie w świat dźwięków, nauka piosenek, granie na instrumentach, rozwój słuchu i wrażliwości muzycznej;
 • zajęcia taneczno- rytmiczne- kształtowanie poczucia rytmu, poznawanie małych układów tanecznych na bazie kroków i figur podstawowych tańców towarzyskich;
 • zajęcia modelarsko- plastyczne- poznawanie świata barw i kształtów za pomocą różnorodnych technik plastycznych tj.: malowanie na szkle, malowanie palcami, rysowanie węglem, pastelami, kalkomania, wycinanie. Ćwiczenie precyzyjnych ruchów dłoni i palców za pomocą: plasteliny, modeliny, gliny, masy solnej;
 • świat książki- wspólne czytanie, zagadki, rymowanki, tworzenie ilustracji do opowiadań;
 • kraina nauki- interaktywne doświadczenia, eksperymenty z różnych dziedzin nauki;
  spotkania z ciekawymi ludźmi – zapraszamy na spotkania z dziećmi przedstawicieli różnych zawodów np.: lekarz, strażak, policjant itp.;
 • przedstawienia okolicznościowe- Dzień Wiosny, Dzień Mamy i Taty, festyny itp.
 • co miesięczne obowiązkowe warsztaty dla rodziców- dotyczące integracji i edukacji rodziców.

Dni wolne od zajęć w roku przedszkolnym:

 • wszystkie dni ustawowo wolne od pracy.

Dodaj komentarz