Plan dnia

7.00- 8.00    Schodzenie się dzieci

8.00- 8.30    Indywidualna praca z materiałem rozwojowym M. Montessori

    Prace porządkowe

8.30- 9.00    Przygotowanie drugiego śniadania

    Drugie śniadanie

9.00- 10.30  Grupowe zajęcia edukacyjne realizujące podstawę programową

    Utrwalenie wiadomości

10.30- 12.00 Zajęcia dodatkowe o charakterze warsztatowym

    Indywidualna praca z materiałem rozwojowym M. Montessori

12.00- 12.30 Obiad

12.30- 14.00 Zajęcia na świeżym powietrzu, zajęcia plastyczne,

    ewaluacja poznanych zagadnień

    Zajęcia gimnastyczne o charakterze ogólnorozwojowym

14.00- 15.00 Indywidualna praca z materiałem rozwojowym M. Montessori

15.00- 15.30 Gry i zabawy grupowe wspomagające integracje

15.30- 16.00 Czas wolny na pracę w kącikach plastycznych

    Indywidualna praca z materiałem rozwojowym M. Montessori

16.00- 17.00 Prace plastyczne utrwalające poznany materiał

    Gry dydaktyczne i prace z materiałem M. Montessori