Opłaty

Płatności należy regulować z góry do 5. dnia każdego miesiąca:

Jednorazowo:
Opłata wpisowa- 200zł (rodzeństwo młodsze płaci 150zł)
Ubezpieczenie- 30zł/rok

Miesięcznie:
Czesne:
– 550zł za 5 godzin pobytu w przedszkolu,
– 710zł do 8 godzin pobytu w przedszkolu,
– 850zł do 10 godzin pobytu w przedszkolu.

Nieobecność powyżej 3 dni płatna 30% mniej.
Rodzeństwo- młodsze płaci 10% mniej.
Stawka dzienna żywieniowa wynosi 13zł                                                   (3zł śniadanie, 7,50zł catering, 2,50zł podwieczorek).

Cennik dotyczący opieki dodatkowej:
a) opieka poranna, popołudniowa (od poniedziałku do piątku):
– 5zł/godzina dziecko uczęszczające do przedszkola,
– 7zł/godzina rodzeństwo dziecka uczęszczające do przedszkola,
– 10zł/godzina dziecko nieuczęszczające do przedszkola.

Cennik odnośnie:
– dodatkowych warsztatów dla rodziców i dzieci,
– organizowanych imprez okolicznościowych,
będzie przedstawiony w terminie późniejszym.

Dodaj komentarz