Opłaty

Płatności należy regulować z góry do 1. dnia każdego miesiąca:

Jednorazowo:
Opłata wpisowa- 200zł (rodzeństwo- młodsze płaci 150zł)
Ubezpieczenie- 30zł

Miesięcznie:
Czesne:
– 300zł za 5 godzin pobytu w przedszkolu,
– 540zł powyżej 5 godzin pobytu w przedszkolu,
Nieobecność powyżej 3 dni płatna 30% mniej.
Rodzeństwo- młodsze płaci 10% mniej.
Obiad catering- 6,50zł/dzień (zupa 2,50zł, drugie danie 4zł- do wyboru lub łącznie)

Cennik dotyczący opieki dodatkowej:
a) opieka poranna, popołudniowa (od poniedziałku do piątku):
– 3zł/godzina dziecko uczęszczające do przedszkola,
– 4zł/godzina rodzeństwo dziecka uczęszczające do przedszkola,
– 5zł/godzina dziecko nieuczęszczające do przedszkola.
b) weekendowa:
– 4zł/godzina dziecko uczęszczające do przedszkola,
– 5zł/godzina rodzeństwo dziecka uczęszczające do przedszkola,
– 6zł/godzina dziecko nieuczęszczające do przedszkola.

Cennik odnośnie:
– dodatkowych warsztatów dla rodziców i dzieci,
– organizowanych imprez okolicznościowych,
będzie przedstawiony w terminie późniejszym.

Dodaj komentarz