Zasady rekrutacji

Zasady naboru na rok szkolny 2019/2020
1. Przekazanie drogą elektroniczną kwestionariusza przyjęcia dziecka oraz wywiad z rodzicami- podpisy można będzie złożyć przy okazji spotkania indywidualnego.
2. Indywidualne spotkania obojga rodziców wraz z dzieckiem z panią Dyrektor i zapoznanie się z placówką.
3. Po zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola następuje podpisanie umowy i uiszczenie wpisowego.

Do przedszkola są przyjmowane dzieci, które:
– ukończyły 2 rok życia,
– wykazują gotowość do pozostania w grupie,
– opanowały naukę czynności samoobsługowych,
– mile widziane są również te z problemami adaptacyjnymi w przedszkolu tradycyjnym.

W przypadku uczęszczania rodzeństwa, kolejne dzieci dostają zniżki z tytułu czesnego.
W razie braku miejsc (z powodu ograniczonej liczby miejsc) dziecko można wpisać na listę rezerwową.

Dodaj komentarz